پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش

پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش

پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش

فرمت فایل : پاورپوینت

قابل ویرایش

تعداد اسلایدها :   19   اسلاید

فهرست مطالب

مقدمه

نظریه پردازی در مورد انگیزش

برخی از نظریه های تبیین کننده عوامل ایجاد کننده انگیزه

برخی از نظریه های تبیین فراگرد انگیزش

نظریه سلسله مراتب نیازها

نیازهای اساسی انسان عبارتتند از

نظریه برابری

نظریهو نظریه  y

مفروضات نظریه y عبارتنند از

نظریه تقویت و اصلاح رفتار

نظریه انتظار

نظریه هدف گذاری

انتقادات در نظریه هدف گذاری

انگیزش کارکنان در مقایسه با مدیران

بخشی از اسلایدها :

مقدمه:

انگیزش عبارت است از حالت درونی که انسان را به انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند.

انگیزه را همان نیاز، خواسته ، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افرادرا برای انجام کار راغب می سازد.

برخی نیز معتقد هستنند ” هر عملی که فرد انجام میدهد در اثر وجود انگیزه یا نیازی است که محرک وی برای انجام آن عمل است

بنابراین می توان گفت که دو عامل شکل دهنده رفتار انسان عبارتند از ” انگیزه ” و ” هدف ”به همین دلیل  انگیزش  کارکنان برای انجام وظایف سازمانی و همسو سازی اهداف آنان با اهداف سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نظریه پردازی در مورد انگیزش:

نظریه ها در دو دسته عمده، تحت عنوان ” نظریه های تبیین کننده فرا گرد انگیزش“ و نظریه های تبیین کننده عوامل انگیزش ” مطالعه می شوند.

برخی از نظریه های تبیین کننده عوامل ایجاد کننده انگیزه:

1-  نظریه سلسله مراتب نیازها

2-  نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ها

3- نظریه x و  y

برخی از نظریه های تبیین فراگرد انگیزش:

1- نظریه تقویت و اصلاح رفتار

2- نظریه انتظار

3- نظریه هدف گذاری


خرید آنلاین