پاورپوینت یادگیری و انواع آن

پاورپوینت یادگیری و انواع آن

پاورپوینت یادگیری و انواع آن

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت یادگیری و انواع آن

فرمت فایل : پاورپوینت

قابل ویرایش

تعداد اسلایدها :  79    اسلاید

فهرست مطالب

سبک یادگیری learning style

انواع سبک های یادگیری

 سبک واگرا  Divergent 

سبک جذب کنندهAssimilator

سبک همگرا Convergent

انطباق یابنده  Accommodator

تكنيك‌هاي يادگيري

سبك يادگيري شنيداري

تكنيك‌هاي يادگيري

سبك يادگيري جنبشي- بساوايي

تكنيك‌هاي يادگيري

شيوه صحيح مطالعه ،چهار مزيت عمده زير را به دنبال دارد

روشهای کار ساز در مطالعه

تمركزحواس

يادداشت عوامل حواس پرتي

زمان استراحت

جايزه و پاداش

سطح انرژي خود را تعيين كنيد

مطالعه به محض نشستن

اولويت بالاتر، مانع تمركز

پیش از خواندن کتاب را باز خوانی کنید

نکته های کتاب را سازماندهی کنید

رو نشانه گذاری کتاب

چگونه باید از کتاب یادداشت تهیه کرد

شیوه های یاداشت بر داری

بکارگیری یادداشت های کلاسی برای راهنمایی بیشتر

شرکت در جلسه رفع اشکال

انواع روشهای مطالعه

دقیق خوانی

خلاصه کردن

خواندن تجسسی

کنترل سوالات

طبقه بندی سوالات

مدیریت زمان خود برای مطالعه

کارهای پیش بینی نشده

بخشی از اسلایدها :

یادگیری

یادگیری تغییری است که بر اثر تجربه یا آموزش در رفتار موجود زنده پدید می‌آید.

سبک یادگیری

شیوه یا روش ترجیحی و فردی یک انسان در برخورد با اطلاعات و احساسات در یک موقعیت خاص ( یادگیری) که می تواند بر رفتار او یا تصمیم او تاثیر بگذارد.

انواع سبک های یادگیری

سبک شناختی: به این مطلب اشاره دارد که که یادگیرنده چگونه مطلب را درک می کند ، به خاطر می سپارد، چگونه فکر میکند و مسائل را حل می کند.

سبک عاطفی: به ویژگیهای شخصیتی و هیجانی یادگیرنده اشاره دارد

سبک فیزیولوژیکی: به واکنش یادگیرنده به محیط فیزیکی که بر یادگیری اثر می گذارد اشاره دارد.

سبک واگرا

که از ترکیب تجربه عینی و مشاهده فکورانه ایجاد می شود . این افراد وضعیت های عینی را به خوبی از نقطه نظرات مختلف بررسی می کنند. در اینجا مشاهده برتر از عمل است. این افراد متمایل به ارتباط داشتن با دیگران هستند و دارای قوه تصور بالایی هستند. روش ترجیحی در این افراد بحث گروهی و بارش افکار است.

سبک جذب کننده  

که از ترکیب مشاهده فکورانه و مفهو پردازی انتزاعی ایجاد می گردد. اینها قادرند اطلاعات وسیع را درک کنند و آنها رادر شکل منطقی قرار دهند. به مفاهیم انتزاعی علاقمند هستند و روش تدریس ترجیحی در این افراد سخنرانی و مطالب خود آموز است.

فنون مربوط به روش دقیق خوانی

سازمان دادن

علامت گذاری و حاشیه نویسی

خلاصه کردن

سازمان دادن مطالب

1- تزاصلی مشخص شود: تز اصلی منعکس کننده اندیشه و مقصود اصلی نویسنده است.

منابع لازم برای شناخت آن: 1- عنوان2- مقدمه 3- نتیجه گیری 4- نکات اصلی

2- نکات اصلی: اندیشه های مهم یا گروهی از معانی هستند که با هم تز اصلی را تشکیل می دهند.

منابع: عنوانهای فرعی،جملات فرعی ، جملات ایتالیک و پررنگ

3- جزئیات: تصاویر،جداول و مثالهایی که توضیح دهنده نکات اصلی هستند.

 


خرید آنلاین