پاورپوینت درباره مفاهیمی از توسعه(توسعه اقتصادی و اجتماعی)

پاورپوینت درباره مفاهیمی از توسعه(توسعه اقتصادی و اجتماعی)

پاورپوینت درباره مفاهیمی از توسعه(توسعه اقتصادی و اجتماعی)

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت درباره مفاهیمی از توسعه(توسعه اقتصادی و اجتماعی)

فرمت فایل : پاورپوینت

قابل ویرایش

تعداد اسلایدها :    20  اسلاید

بخشی از اسلایدها :

چکیده:

توسعه‌ ، از مباحث‌ پردامنه‌ و گسترده چند رشته‌ای‌ علوم‌ اجتماعی‌، با ادبیات‌ متنوع‌ و فزاینده‌ای‌ كه‌ زمینه‌ساز تأسیس‌ گرایشهای‌ فرعی‌ در پاره‌ای‌ از رشته‌های‌ علوم‌ اجتماعی‌ چون‌ اقتصاد با عنوان‌ «اقتصاد توسعه‌» و جامعه‌شناسی‌ با عنوان‌ «جامعه‌شناسی‌ توسعه‌» شده‌ است‌. همچنین‌ توسعه‌ عنوانی‌ است‌ برای‌ مجموعه‌ای‌ از راهبردها، برنامه‌ها و سیاستهای‌ كلانِ دولتها بویژه‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌، با هدف‌ بهبود و ارتقای‌زندگی‌ مادّی‌ و معنوی‌ مردم‌ (شهروندان‌)، كه‌ در قالب‌ فرآیندی‌ چند بُعدی‌ (سیاسی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌) و پیچیده‌، تدوین‌ و تصویب‌ و اجرا می‌شود.

مقدمه:

مفهوم توسعه در انگلیسی  واژه  Development مترادف  با ظهور قرار داده شده است . در فرهنگ انگلیسی آکسفورد توسعه به معنای   « باز شدن تدریجی » « بارز شدن » « کاملتر شدن اجزای هر چیز »   « تطور» {Evolution} و رشد آنچه که در نطفه مکنون است .

 پیشرفت یا ترقی به معنای تغییر از یک وضع بدتر به یک وضع بهتر یا افزایش انطباق یا حرکت در مسیر مطلوب .

 تکامل به معنای افزیش تمایز و تخصصی شدن است یا نوع منظمی از حرکت که نوع جدیدی از تغییر را به وجود می آورد .

مفهوم تاریخی توسعه

پورفسور مولانا در کتاب « گذار از نوگرایی » کلمه توسعه را منتسب به ابن خلدون می داند که برای اولین بار اصطلاح « علم العمران » بکار برده است . از نظر استناد توسعه به مفهوم عمران یعنی آباد کردن ، سابقه تاریخی و قدیمی این مفهوم را می رساند . وامروزه مفهوم شیوا و رسای عمران خود را در استعمار که هم خانواده کلمه عمران و به مفهوم « طلب عمران و آبادی است » توجیه می نماید .

* فرآیند توسعه بر حسب تجربه های تاریخی تحقق آن بیش از هر چیز با دو مفهوم عملیاتی صنعتی شدن و رفاه اجتماعی پیوستگی دارد و مترادف پایه ای آن در بخش مهمی از عمر بالنسبه این اصطلاح مفهوم افزایش تولید نا خالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی بوده است.

* فرایند توسعه در ذات خودش مفهوم گذار از شرایط و ساختار های نوین است.


خرید آنلاین