پاورپوینت مکتب ساختارگرایی

پاورپوینت مکتب ساختارگرایی

پاورپوینت مکتب ساختارگرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت مکتب ساختارگرایی

فرمت فایل : پاورپوینت

قابل ویرایش

تعداد اسلایدها :   18   اسلاید

فهرست مطالب

بررسی نظریه ها به طور کلی

هدف ساختارگرایی

فردینان دوسوسور: زبان و اسطوره

رولان بارت زبان و اسطوره شناسی

ژاک لاکان زبان و سوژه

کاربرد نظریه­ی روان­کاوی لاکان

لویی آلتوسر ایدئولوژی و سوژه

گروه رسانه ایِ گلاسکو ایدئولوژیِ خبر

جودیت ویلیامسون ایدئولوژیِ آگهی

میشل فوکو گفتمان و جامعۀ نظارتی

انتقادات پساساختارگرایان بر اندیشۀ ساختارگرایی

رویکردهای مکتب ساختارگرایی

منابع

بخشی از اسلایدها :

ساختارگرایی قائل به وجود هستۀ سخت و پنهان در پس پدیده های ظاهری از جمله پدیده های فرهنگی و ارتباطی است که نشانه شناسی سعی دارد با شناخت و تحلیل علائم و نشانه های ظاهری، به فهم آن هستۀ سخت به عنوان «ژرف ساخت» پی ببرد.

هدف ساختارگرایی:

کشف ساختارهای عمیقی است که به جهان بشری نظم و انسجام می بخشد.

فردینان دوسوسور: زبان و اسطوره

دوسوسور، زبانشناس ساختارگرای سوئیسی، زبان را نظامی از نشانه ها میداند که با فرایند پیچیدۀ «دلالت» سر و کار دارد.

از نظر وی زبان دارای دو بخش است:

لانگ زبان: به عنوان مجموعۀ نشانه های مرتبطی که تابع مجموعه ای از قواعد است.

پارول گفتار: رابطه و ارتباط کلامی میان افراد انسانی یا کاربرد فردی زبان است.

¡پارول به موارد تجربی و بالفعل کاربرد زبان مربوط است. یعنی به چیزهایی که مردم در زمانها و مکانهای خاص به کار می برند.

لانگ، نوعی ژرف ساخت است؛ یعنی کل نظام نشانه هایی که اساس پارول را تشکیل می دهد.

رویکرد سوسور بیشتر بر لانگ متمرکز بود. او کمتر به آنچه مردم می گفتند علاقه داشت، علاقۀ او بیشتر معطوف به نظام زبانیِ نهفته در پس کلام بود که به آنان اجازه می داد همه چیز بگویند.


خرید آنلاین